Rekisterinpitäjä:
Rekisterinpitäjä:

SIS. Deli+Café Oy (y-tunnus 2958703-6)
Tinasepäntie 45
00620 Helsinki
Puh.+358 10 505 5696
sisdeli(at)sisdeli.fi


SIS. Deli+Café Oy (y-tunnus 2958703-6)
Tinasepäntie 45
00620 Helsinki
Puh.+358 10 505 5696
sisdeli(at)sisdeli.fi


Rekisterin nimi:
Rekisterin nimi:

SIS. Deli+Café Oy:n asiakasrekisteri


SIS. Deli+Café Oy:n asiakasrekisteri


Lisätiedot:
Lisätiedot:

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on SIS. Deli+Café Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaitten tilausten käsittely ja arkistointi sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisterin tietoja voidaan käyttää SIS. Deli+Café Oy:n ja emoyritys HAH Holding Oy:n alle kuuluvien yritysten rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.


REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakasrekisteri koostuu useasta alarekisteristä, joissa on tallennettuna tietoja asiakkaasta seuraavasti:

1) asiakkaan yhteystiedot tilaamisen ja tilauksen toimittamisen mahdollistamiseksi. Lisäksi, yhteyshenkilön puhelinnumero sekä laskutusta varten tarvittavat tiedot. Rekisterin tiedot pitävät sisällään myös verkkokaupan käyttäjätunnukset.

2) luottokaupan ylläpitämiseksi tarvittavat tiedot

3) asiakkaan tilaamista tuotteista, palveluista, toimittamisesta ja palautuksista koskevaa tietoa

Tietoja säilytetään vähintään kuusi vuotta.


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisterin yhteys- ja asiakkuustietoja saadaan asiakkaalta itseltään hänen rekisteröityessään verkkokaupan käyttäjäksi, tilaamalla tavaraa tai asiakkaan muiden ilmoitusten kautta.


TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Asiakasrekisteristä voidaan luovuttaa nimi- ja osoitetietoja vain SIS. Deli+Café Oy:n tai emoyhtiö HAH Holding Oy:n alle kuuluvien yritysten  suoramarkkinointitarkoituksiin. SIS. Deli+Café Oy käyttää MailChimp-sähköpostipalvelua suoramarkkinoinnissa ja viestinnässä. MailChimpille siirretään käyttäjistä etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. MailChimp on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin tietoja siirtyy Euroopan unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla ja MailChimp kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -kehyksen sertifioitujen yritysten listalle.


REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Manuaalisia aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa.
Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakastietoja käsitteleviä työntekijöitämme. Tietojärjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Tietoja luovutetaan ulkopuolisille ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta tai asiakkaan omasta tai viranomaisen pyynnöstä.


TARKASTUSOIKEUS
Jokaisella SIS. Deli+Café Oy:n  asiakkaalla on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa omat tietonsa asiakasrekisteristä. Tarkastuspyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen sisdeli(at)sisdeli.fi, josta pyynnöt ohjataan asianomaisen henkilön asiakastietojen ylläpidosta vastaavalle henkilölle. SIS. Deli+Café Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. SIS. Deli+Café Oy vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Jokaisella SIS. Deli+Café Oy:n asiakkaalla on oikeus vaatia oman virheellisen henkilötietonsa korjaamista. Korjauspyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti osoitteeseen sisdeli(at)sisdeli.fi, josta ne ohjataan asianomaisen henkilön asiakastietojen ylläpidosta vastaavalle henkilölle. SIS. Deli+Café Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. SIS. Deli+Café Oy vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää SIS. Deli+Café Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien tietojensa poistamista SIS. Deli+Café -rekisteristä. Pyyntö toteutetaan ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista. SIS. Deli+Café Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. SIS. Deli+Café Oy vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on SIS. Deli+Café Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaitten tilausten käsittely ja arkistointi sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisterin tietoja voidaan käyttää SIS. Deli+Café Oy:n ja emoyritys HAH Holding Oy:n alle kuuluvien yritysten rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.


REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakasrekisteri koostuu useasta alarekisteristä, joissa on tallennettuna tietoja asiakkaasta seuraavasti:

1) asiakkaan yhteystiedot tilaamisen ja tilauksen toimittamisen mahdollistamiseksi. Lisäksi, yhteyshenkilön puhelinnumero sekä laskutusta varten tarvittavat tiedot. Rekisterin tiedot pitävät sisällään myös verkkokaupan käyttäjätunnukset.

2) luottokaupan ylläpitämiseksi tarvittavat tiedot

3) asiakkaan tilaamista tuotteista, palveluista, toimittamisesta ja palautuksista koskevaa tietoa

Tietoja säilytetään vähintään kuusi vuotta.


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisterin yhteys- ja asiakkuustietoja saadaan asiakkaalta itseltään hänen rekisteröityessään verkkokaupan käyttäjäksi, tilaamalla tavaraa tai asiakkaan muiden ilmoitusten kautta.


TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Asiakasrekisteristä voidaan luovuttaa nimi- ja osoitetietoja vain SIS. Deli+Café Oy:n tai emoyhtiö HAH Holding Oy:n alle kuuluvien yritysten  suoramarkkinointitarkoituksiin. SIS. Deli+Café Oy käyttää MailChimp-sähköpostipalvelua suoramarkkinoinnissa ja viestinnässä. MailChimpille siirretään käyttäjistä etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. MailChimp on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin tietoja siirtyy Euroopan unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla ja MailChimp kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -kehyksen sertifioitujen yritysten listalle.


REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Manuaalisia aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa.
Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakastietoja käsitteleviä työntekijöitämme. Tietojärjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Tietoja luovutetaan ulkopuolisille ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta tai asiakkaan omasta tai viranomaisen pyynnöstä.


TARKASTUSOIKEUS
Jokaisella SIS. Deli+Café Oy:n  asiakkaalla on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa omat tietonsa asiakasrekisteristä. Tarkastuspyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen sisdeli(at)sisdeli.fi, josta pyynnöt ohjataan asianomaisen henkilön asiakastietojen ylläpidosta vastaavalle henkilölle. SIS. Deli+Café Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. SIS. Deli+Café Oy vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Jokaisella SIS. Deli+Café Oy:n asiakkaalla on oikeus vaatia oman virheellisen henkilötietonsa korjaamista. Korjauspyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti osoitteeseen sisdeli(at)sisdeli.fi, josta ne ohjataan asianomaisen henkilön asiakastietojen ylläpidosta vastaavalle henkilölle. SIS. Deli+Café Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. SIS. Deli+Café Oy vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää SIS. Deli+Café Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien tietojensa poistamista SIS. Deli+Café -rekisteristä. Pyyntö toteutetaan ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista. SIS. Deli+Café Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. SIS. Deli+Café Oy vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).